Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej „RODO”.

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

 

 

Administrator danych – kto nim będzie?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kabos Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Śląskiej 12, 93-155 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000733823, NIP: 7292725876, zwana dalej „Kabos”.

 

 

Dane osobowe – kiedy je zbieramy?

 

 1. Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy decydujesz się na zakup naszych produktów – i są niezbędna w celu zawarcia umowy z Kabos. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest oczywiście dobrowolne, jednak konsekwencja niepodania wymaganych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcie umowy z Kabos. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

 2. Kabos będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, nr rachunku bankowego, PESEL, płeć, data urodzenia oraz pliki cookies.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Kabos w celach związanych z korzystaniem z usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywstego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres do 2 lat.

 4. a) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  b) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  c) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  d) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 

Cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kabos.

 

 1. Sklep Internetowy przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

  a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Twojej zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  d) umożliwienia świadczenia przez bank na rzecz usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f) RODO);
  e) umożliwienia obsługi i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego Kabos przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  f) weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Kabos, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO);
  g) przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  h) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane osobowe także aby:
  a) świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje;
  b) treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań;
  c) publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom;
  d) świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze.

 

 

Przekazywanie Twoich danych

 

 1. W celu świadczenia usług przez Kabos, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, lub podmiotom takim jak banki (m. in. ING Bank Śląski S.A.) i operatorzy płatności (m.in. Twisto Polska sp. z o.o.), podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

 

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 1. W ramach określonych wymogów prawnych przysługują Ci następujące prawa:

  a) prawo do informacji (Artykuł 15RODO);
  b) prawo do korekty (Artykuł 16 RODO);
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Artykuł 18 RODO);
  d) prawo do przenoszalności danych (Artykuł 20 RODO);
  e) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Artykuł 77 RODO) – skargę kieruje się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  f) prawo do odwołania zgody (Artykuł 7 ust. 3 RODO)
  g) prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (Artykuł 21 RODO).

 2. Wszelkie sprawy dotyczące powyższych uprawnień możesz kierować na nasz adres mailowy: sklep@kabos.pl bądź drogą pocztową na adres rejestrowy Kabos.

 3. Twoje żądanie powinno w miarę możliwość precyzyjnie wskazywać, w szczególności, z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać oraz, w miarę możliwości, jakiego procesu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie.

 4. Odpowiedź na Twoje żądanie zostanie udzielone w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania przez Kabos. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Kabos poinformuje Cię o przedłużonym termonie i przyczynach takiego przedłużenia. Przedłużenie to nie może jednak przekroczyć 2 miesięcy.

 

Cookies i inne podobne technologie.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowtm oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Strona internetowy wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarki zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

 

Dlaczego z tego korzystamy?

 

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach m.in.:

 • świadczenia usług,

 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – np. pliki cookies pozwlają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome itp.

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;

 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 

Zdarza się, że osoby korzystające z siebie chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie, bądź innym osobom. Zachowaj ostrożność.

 

 

Ostatnia zmiana w regulaminie: 27.08.2019r.

Sklep internetowy na SellingoNetgraf